காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியராக பி.பொன்னையா நியமனம்

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியராக பி.பொன்னையா நியமனம்.

சென்னை மாவட்ட ஆட்சியராக வி.அன்புசெல்வன் நியமனம்.