மழை குறைவு : மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் குறைந்தது

மழை குறைவு : மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் குறைந்தது

மழை குறைவு : மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் குறைந்தது

மழை குறைவு : மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் குறைந்தது

மழை குறைவு : மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் குறைந்தது ,கர்நாடகத்தில் மழை குறைந்து, காவிரில் திறந்துவிடப்படும் உபரி நீரின் அளவு குறைந்ததால், மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் குறைந்துள்ளது.  இன்று காலை மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 77 அடியாக உள்ளது. மேட்டூர் அணைக்கு விநாடிக்கு 4 ஆயிரம் கன அடி நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

அணையில் இருந்து வினாடிக்கு 2 ஆயிரம் கன அடி நீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது.

Visit Chennaivision for More Tamil Cinema News

Share This Post